Privacybeleid

Klantgegevens van sun-totaal.nl worden niet aan derden versterkt en zijn alleen bedoeld voor interne onderzoeken naar gebruiksvriendelijkheid, product evaluatie en overige interne processen.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met sun-totaal. Wij zorgen er voor dat de ons toevertrouwde persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. Hiervoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop sun-totaal persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sun-totaal.nl

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Als u gebruik maakt van onze website.

Als u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw emailadres

Uw telefoonnummer

Overige gegevens die u in uw contacten met ons verstrekt

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om contact met u op te nemen in vervolg op de door u ingevulde contactpagina op onze website.

Voor het u toesturen van informatie over onze producten en diensten.

Het op uw verzoek versturen van producten.

Om onze dienstverlening naar u toe uit te kunnen voeren.

Analyse van uw bezoek aan onze website, teneinde onze website te verbeteren en het gebruik van de website aan uw persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Sun-totaal houdt zich aan de toepasselijke wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. Die persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke maximale bewaartermijn voor is vastgesteld zullen wij niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

In onze Cookieverklaring wordt meer uitleg gegeven over de bewaartermijn van cookies op de website.

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een derde partij indien daarvoor een wettelijke verplichting is, of indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Hiervoor zal altijd vooraf toestemming aan u worden gevraagd, waarbij wordt aangegeven welke gegevens, waarom zullen worden gedeeld.

Sun-totaal zal nimmer persoonsgegevens verkopen aan derden. Ook delen wij geen persoonsgegevens met internationale organisaties of bedrijven die gevestigd zijn buiten de EU.

Sun-totaal maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.